Vol. 1 No. 3 (2015): Journal of Leadership and Management
Articles

Reflexive Management: System-Theoretical Reflection on Reflection

Betina Wolfgang Rennison
Department of Social Studies and Organization Aalborg University, Denmark
Published May 29, 2015
How to Cite
Rennison, B. W. (2015). Reflexive Management: System-Theoretical Reflection on Reflection. Journal of Leadership and Management, 1(3). Retrieved from http://leadership.net.pl/JLM/article/view/47

Abstract

Managers do not only take action. They are continually required to reflect upon that action. It seems obvious, but what does it mean to reflect? Can we develop a theoretical model for how it can be done or at least how we can come to terms with the concept of reflection in relation to management? This article makes an attempt. Inspired by the system theory of Niklas Luhmann, the article elaborates and develops four different modes or steps of reflection; Construction (pre-reflection), Reconstruction (reflection of first order), Deconstruction (reflection of second order) and Transformation (reflection of third order). The ambition is to create an analytical framework from which we can study and practice the reflection processes of management. At the same time paying attention to the critical aspects of the reflexive regime and thereby, the article ends up with a call to continually keep on reflecting upon reflection.

References

 1. Andersen, N.Å. (1999): Diskursive analysestrategier Foucault, Koselleck, Laclau, Luhmann,Copenhagen: Nyt fra Samfundsvidenskaberne.
 2. Amhøj, C. (2011). ”At danse med det abstrakte”, Chara - Tidskrift for kreativitet, spontanitet og ledelse, Copenhagen.
 3. Argyris, C. (2000): ”Organisatorisk læring – single- og double-loop”, in K. Illeris, Tekster om læring, Roskilde: Roskilde Universitetsforlag.
 4. Bateson, G. (2000): ”The Logical Categories of Learning and Communicaion, inSteps to an Ecology of Mind, Chicago: Chicago University Press.
 5. Docherty, P, Boud, D. and Cressey, P. (2006): Productive Reflection at Work, Oxon/New York: Routledge.
 6. Elbrønd, M. (2008): ”På sporet af refleksion”, Refleksion i praksis, Skriftserie, nr. 8: 2008, RUML, Institut for filosofi og idehistorie, Aarhus Universitet.
 7. Elmholdt, C. og Brinkmann, S. (2006): “Discursive practices at work”, in D. Boud, P. Cressey and P. Docherty Productive Reflection at Work, Oxon/New York: Routledge.
 8. Esposito, E. (1996): “From self-reference to autology: How to operationalize a circular approach”,iSocial Science Information, vol. 35(2).
 9. Feldsted, P. (2008): ”Refleksion og læring”, Refleksion i praksis, Skriftserie, nr. 7: 2008, RUML, Institut for filosofi og idehistorie, Aarhus Universitet.
 10. Foucault, M. (2000): “Governmentality”, inJ.D. Faubion, Michel Foucault, Essential works of Foucault 1954-1984, vol. 3, Power, England, New York, Allen Lane: The Penguin Press.
 11. Hansen, B. W. (2008): ”Læring og metatænkning”, Tidsskriftet KvaN 81/2008, Aarhus: VIA University College.
 12. Hermansen, M. (1998) (red.): Fra læringens horisont – en antologi, Århus: Klim
 13. Hermansen, M. (2003): Omlæring, Århus: Klim.
 14. Holmes, M. (2010): “The Emotionalization of Reflexivity”, Sociology vol. 44(1).
 15. Høyrup, S. ogElkjar, B. (2006): ”Reflection: Taking it beyond the individual”, i D. Boud, P. Cressey and P. Docherty Productive Reflection at Work, Oxon/New York: Routledge.
 16. Illeris, K. (2001): Læring – aktuel læringsteori i spændingsfeltet mellem Piaget, Freud og Marx, Roskilde: Roskilde Universitetsforlag.
 17. Jacobsen, M.H. (2009): Zygmunt Bauman – Fagre nye læringsliv, Copenhagen: Forlaget UP - Unge pædagoger.
 18. Keevers, L. and Treleaven. L. (2011): “Organizing practices of reflection: A practice-based study”, Management Learning 42.
 19. Keiding, T. (2002): ”Hvor gør man af følelserne? Om det kognitive og det affektive hos Niklas Luhmann”, in J. Rasmussen Luhmann anvendt, Copenhagen: Unge pædagoger.
 20. Kneer, G. andNassehi, A (1998): Niklas Luhmann – introduktion til teorien om sociale systemer,Copenhagen: Hans Reitzels Forlag.
 21. Luhmann, Niklas (1982):The Differentiation of Society, New York: Columbia University Press.
 22. Luhmann, N. (1997): Niklas Luhmann, Iagttagelse og paradoks, Essays om autopoietiske systemer, Copenhagen: Samlerens Bogklub.
 23. Luhmann, N. (2000): Sociale systemer, Copenhagen: Hans Reitzels Forlag.
 24. Luhmann, N. (2006):Samfundets uddannelsessystem, Copenhagen: Hans Reitzels Forlag.
 25. Lystbæk, C. (2011): ”Ledelse af læring af ledelse”, in P. Helth (ed.) Ledelse og læring i praksis, Frederiksberg: Samfundslitteratur.
 26. March, J. (1991): “Exploration and Exploitation in Organizational Learning”, Organizations Science, vol. 2(1).
 27. Mezirow, J. (2000): ”Hvordan kritisk refleksion fører til transformativ læring”, in K. Illeris Tekster om læring, Roskilde: Roskilde Universitetsforlag.
 28. Mølholm, A. (2010): Organisering på tværs, En refleksionsmodel til blinde pletter, Paper til Dansk Ledelsesakademis konference d. 6-7. december 2010.
 29. Pahuus, M. (2008): ”To former for refleksion: selvrefleksion og saglig refleksion”, Tidsskriftet KvaN 81/2008, Aarhus: VIA University College.
 30. Qvortrup, L. (2008): ”Læring, beslutningskommunikation og selvforandring: Ledelse af den lærende organisation”, in E.E. Sørensen, L. Hounsgaard, B. Ryberg, F.B. Andersen Ledelse og læring i organisationer, Copenhagen: Hans Reitzels Forlag.
 31. Rander, Henrik (2011): ”Ledelse af refleksion og læring - lederens anvendelse af refleksion som redskab for læring, kompetenceudvikling og organisationsudvikling”, in P. Helth (ed.) Ledelse og læring i praksis, Frederiksberg: Samfundslitteratur.
 32. Ratner, H. (2011): Folkeskolen i refleksionens spejlkabinet, Information 23.06.11, http://www.information.dk/271787
 33. Ratner, H. (2012): Promises of Reflexivity, Managing and Researching Inclusive Schools, Doctoral School of Organisation and Management Studies, Ph.D. Series 24.2012, Copenhagen: Copenhagen Business School.
 34. Rennison, B. (2007): “Cash, Codes and Complexity - New Adventures in the Public Management of Pay Scales”, Scandinavian Journal of Management, vol. 23, no. 2, 2007: Elsevier.
 35. Rod, P. (2010). Præambel: Profleksion, marts 2010, UCC: København.
 36. Schaarup, P. (2008): ”Kvalitet i ledelse – ledelse i kvalitet – en anden ordens kobling af ledelse, læring og evaluering”, in E.E. Sørensen,
 37. L. Hounsgaard, B. Ryberg, F.B. Andersen Ledelse og læring i organisationer, Copenhagen: Hans Reitzels Forlag.
 38. Schön, D. (2000): ”Udvikling af ekspertise gennem refleksion-i-handling”, in K. Illeris Tekster om læring, Roskilde: Roskilde Universitetsforlag.
 39. Schön, D. A. (2001): Den reflekterende praktiker, Århus: Klim.
 40. Seidl, D. and Becker, K.H. (2005): “Niklas Luhmann and Organization Studies”,i S.R., Clegg and R. Stablein (eds.), Advances in Organization Studies, Sweden: Liber, Herndon, US: Copenhagen Business School Press, Oxfordhire: Marston.
 41. Spencer-Brown, G. (1969): Laws of Form, London: George Allen and Unwin LTD.
 42. Staunæs, D. (2012): ”Psy-ledelse: Ledelse af/i uddannelsesorganisationer efter den affektive vending”, Kvinder, køn & forskning nr. 3 2012.
 43. Stegeager, N. and Laursen, E. (2011): Organisationer i bevægelse – Læring, udvikling, intervention, Frederiksberg: Samfundslitteratur.
 44. Swan, E. (2008): “Let’s not get too personal: critical reflection, reflexivity and the confessional turn”, Journal of European Industrial Training, vol. 32(5).
 45. Tangkjær, C. (2011): ”Refleksiv ledelse: Hvordan du skaber problemer for dig selv?”, Erhvervspsykologi vol. 9(4).
 46. Thyssen, O. (1992): ”Forhold som forholder sig til sig selv”, In
 47. J.C. Jakobsen (ed.) Autopoiesis, udvalgte tekster af Niklas Luhmann, Copenhagen: Forlaget Politisk Revy.
 48. Wackerhausen, S. (2008): ”Erfaringsrum, handlingsbåren kundskab og refleksion”, Refleksion i praksis, Skriftserie, nr. 1: 2008, RUML, Institut for filosofi og idehistorie, Aarhus Universitet.
 49. Wahlgren, B., Høyrup, S., Pedersen, K. andRattleff, P. (2002): Refleksion og læring – kompetenceudvikling i arbejdslivet, Frederiksberg: Samfundslitteratur.
 50. Walsh, A. (2009):“Modes of Reflection: Is it possible to use both individual and collective reflection to reconcile the ‘three party knowledge interests’in workplace learning?”, European Journal of Educationvol. 44(3).