(1)
Lorenzi, P. When the Going Gets Tough, Who Cuts Charity?. JLM 2015, 1.